Γενικές επαγγελματικές πληροφορίες

 

Διερμηνέας ομόχρονος – ακόλουθος σε τεχνικούς τομείς από το 2002.
Πραγματοποίησα διετή δραστηριότητα εργασιών διερμηνείας σε τεχνολογικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για λογαριασμό Ιταλικής πολυεθνικής με έδρα το Μιλάνο, που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ρομποτικών Ιατρομηχανικών οργάνων. Πραγματοποίησα μεγάλο αριθμό εργασιών διερμηνείας από τα Ιταλικά στα Ελληνικά και από τα Ελληνικά στα Ιταλικά για λογαριασμό εταιριών σε Διεθνείς Εκθέσεις, παρουσιάσεις προϊόντων, εμπορικές συμφωνίες. Έλαβα μέρος ως Ομόχρονος διερμηνέας σε τρία Συνέδρια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, επιπέδου Υπουργών και Υφυπουργών για τα προγράμματα LEADER PLUS, τηλεπικοινωνιών και Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Curriculum vitae online
Μεταφραστής διερμηνέας από το 1998, με επιστημονικές, ακαδημαϊκές βάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εμπειρία 150.000 σελίδων μεταφράσεων κυρίως τεχνικής μορφής, εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης μηχανών, τεχνικών κανόνων δεοντολογίας, τεχνικών καρτών, εγχειριδίων λειτουργικής αρτιότητας UNI EN ISO 9001:2000, προδιαγραφών προϊόντων, ευρεσιτεχνιών και λογισμικού για λογαριασμό μεγάλου αριθμού Ιταλικών εταιριών, δημοσίων οργανισμών και μεταφραστικών γραφείων. Στην διάθεση του πελάτη αρχείο συστατικών επιστολών όπου πιστοποιούν την ποιότητα των συγκεκριμένων εργασιών. Συγκεκριμένη εξειδίκευση που συνδέεται με τις ακαδημαϊκές γνώσεις μου, στις μεταφράσεις από Ιταλικά σε Ελληνικά και από Αγγλικά στα Ελληνικά στο πλαίσιο της βιομηχανικής μηχανολογίας, των εργοστασιακών αλυσίδων παραγωγής, της ηλεκτρολογίας, ηλεκτροτεχνίας, ηλεκτρονικής και ρομποτικής, στις μηχανολογικές κατασκευές, στην τεχνολογία παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων, στα Ιατρικά ηλεκτρονικά όργανα και σε οποιοδήποτε τεχνικό τομέα.
Ορκωτός μεταφραστής και διερμηνέας από το 2000 εγγεγραμμένος στο Δικαστήριο της πόλης Πάντοβα.
Με εκτενή συνεργασία με δικηγορικά γραφεία της Πάντοβα, της Βερόνα και του Μιλάνο, πραγματοποίησα μεταφράσεις νομικών εγγράφων καθώς και δικογραφίες υποθέσεων που απασχόλησαν τα μέσα ενημέρωσης από τα Ιταλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα, ορκωτές μεταφράσεις εταιρικών συμβολαίων, συμβολαιογραφικών εγγράφων, εγγυητικών επιστολών, δικαστικών αγωγών, εγγράφων ασφαλιστικής πραγματογνωμοσύνης, εμπορικών σημάτων και πιστοποιητικών. Για την συμμετοχή μεγάλου αριθμού Ιταλικών εταιριών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα, πραγματοποίησα μεταφράσεις των κανονισμών συμμετοχής, των τεχνικών προαπαιτουμένων, περιεχομένων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και την πιστή μετάφραση εταιρικών ισολογισμών, πιστοποιητικών εμπορικών επιμελητηρίων, και εγγράφων χρηματοοικονομικής μορφής.

Τομείς εξειδίκευσης:
Ιατρική: Ιατρικά Όργανα, Εφαρμοσμένη Τηλερομποτική Επεμβάσεων, Αξονικοί τομογράφοι, Κατευθυντήρες, Ακτινολογικά όργανα, Ανθρώπινα Τεχνητά Ρομποτικά Μέλη, Μέσα μεταφοράς ασθενών τεχνητής νοημοσύνης με ρομποτικές διεπαφές αλληλεπίδρασης με τον ασθενή.
Μηχανολογία: Βαριά βιομηχανία, Εφαρμοσμένη Στρατιωτική βιομηχανία, Οπλικά συστήματα και Ηλεκτρονικά Συστήματα Εντοπισμού Αεροσκαφών, Εφαρμοσμένη Μηχανική/Μηχανολογία σε Βιομηχανικές Παραγωγικές Μονάδες.
Ηλεκτρολογία: Ηλεκτροτεχνία, Εφαρμοσμένη Ρομποτική. Βιομηχανία μέσων μαζικής μεταφοράς και μέσων μεταφοράς, Τηλεπικοινωνίες (ΙΤ), Τεχνολογία Πληροφορικής. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Λογισμικό, Μηχανική Υπολογιστών: Συστήματα, Δίκτυα, Internet, e-Commerce.
Συμβόλαια, Ευρεσιτεχνίες, Εμπορικά σήματα, Copyright.

Γραπτή δέσμευση απορρήτου, για την αποστολή προς μετάφραση εγγράφων με σκοπό την αποτίμηση της εργασίας κατά τον νόμο (Ν. 2472/1997) περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Η Τιμολόγηση μεταφράσεων πραγματοποιείται με γραπτή αποτίμηση μετά από την εξέταση των εγγράφων προς μετάφραση. Η τιμολόγηση γίνεται με μονάδα την καρτέλα. (1500 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών). Συνθήκες που προβλέπονται από το Ιταλικό Σωματείο Μεταφραστών [AITI]. Ελάχιστη εργασία συμπλήρωσης τιμολογίου 1 καρτέλα.
Διαθεσιμότητα εργασιών διερμηνείας σε Ελλάδα και Ιταλία.
Συστάσεις: Μερικές από τις συστατικές επιστολές από πλευράς μεταφραστικών γραφείων, είναι ορατές στον τομέα Willing to work again (WWA) Προθυμίας επανάληψης συνεργασίας, στο επαγγελματικό μου προφίλ της Ιστοσελίδας μεταφραστών www.Proz.com. [To Proz.com αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσίασης επαγγελματιών μεταφραστών σε παγκόσμιο επίπεδο]. Άλλες συστάσεις μετά από αίτηση.

Συστάσεις
Λογισμικό Εργασιών
TRADOS® 7.5, Adobe InDesign®, Adobe Flash e Dreamweaver®, AutoCAD®, PageMaker®, Quark®, QuarkXpress®, Framemaker® Adobe Illustrator® Photoshop®, Office 2007® Excel, Outlook, PowerPoint, Word, Access, Publisher.